English | עברית

על הטרנזיט

כוכבי הלכת חמה (Mercury) ונגה (Venus) מקיפים את השמש במסלולים פנימיים למסלול כדור הארץ, ועל כן צופה הנמצא בכדור הארץ יכול לראותם חולפים על פני השמש. כאשר אחד מכוכבי הלכת הפנימיים נמצא בדיוק בין השמש וכדור הארץ, צופה על כדור הארץ יראה אותו חולף על פני השמש. מעבר זה נקרא טרנזיט. מערך פלנטרי כזה הוא יחסית נדיר. טרנזיטים של מרקורי מתרחשים בממוצע כל כ-8 שנים. טרנזיטים של נגה נדירים הרבה יותר, ומתרחשים בזוגות כל כ-120 שנה (לשם הדיוק, מקיימים מעברי נגה את הסדרה הבאה: 8 שנים, 105.5 שנים, 8 שנים ו- 121.5 שנים, וחוזר חלילה. סך הכל יש ארבעה מעברים בכל 243 שנה). הסיבה לשכיחות הנמוכה בהרבה של מעברי נגה היא שמסלול הסיבוב של נגה סביב השמש מוטה במעט יחסית למישור הסיבוב של הארץ (בכ- 3.4 מעלות) ובשל מרחקו הגדול יותר של נגה מהשמש.

המעבר הקודם של נגה התרחש בדצמבר 1882. המעברים הבאים יתרחשו ביוני 2012, דצמבר 2117 ודצמבר 2125 (המעבר של 2012 יראה באופן חלקי בלבד מישראל).

בשנת 1769 יצא קפטן קוק למסעו הראשון לאיי טהיטי, שמטרתו המוצהרת צפיה ומדידה של האירוע הנדיר. מדידת האירוע מטהיטי איפשרה לאסטרונומים, בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית, למדוד בצורה מדויקת (בדיוק של 1%) את המרחק בין כדור הארץ לשמש. בסופו של אותו מסע גילה קפטן קוק את אוסטרליה. כיום המרחק בין כדור הארץ לשמש נמדד באמצעים שונים (למשל מכ"מ) בדיוק גבוה הרבה יותר. כיום ידוע כי המרחק הממוצע בין כדור הארץ לשמש הינו: 149,597,870.691 ק"מ.


המעבר של נגה בהיסטוריה
- סקירה היסטורית של מעברי נגה על פני השמש, ומסעות הגילוי שנשלחו בעקבותיהם, מאת דוד פולישוקטרנזיט של מרקורי, 07/05/2003.
החיספוס הנראה על פני השמש, נקרא גרנולציה, ונגרם ע"י תאי הסעה. בדומה לסיר מים רותחים, האנרגיה על שפת השמש, מועברת ע"י חומר חם שעולה כלפי מעלה וחומר קר שיורד כלפי מטה. האזורים הבהירים הם חומר חם שעולה והכהים חומר קר שיורד. כתמי שמש נוצרים כאשר שדה מגנטי חזק על שפת השמש חוסם את מעבר החומר החם, על כן האזור מתקרר ונראה ככתם שחור. באדיבות המכון לפיסיקה של השמש, שוודיה
ארבעת השלבים במעבר של נגה על פני השמש (החץ באיור מתאר את כיוון התנועה של נגה)

(גודלה של נגה קטן יותר מהמתואר באיור זה)


בכל מעבר של נגה על פני השמש מבחינים בארבעה שלבים חשובים:

(הזמנים למעבר של 2004, לפי שעון ישראל)
  • 08:19:32מגע ראשון (First contact) תחילת המעבר: דיסקת נגה משיקה מבחוץ לדיסקת השמש
  • 08:38:56 מגע שני (Second contact) סוף ההתחלה: דיסקת נגה משיקה מבפנים לדיסקת השמש
  • 11:22:05אמצע המעבר
  • 14:04:09 מגע שלישי (Third contact) תחילת הסוף: דיסקת נגה משיקה מבפנים לדיסקת השמש
  • 14:23:18 מגע רביעי (Fourth contact) סוף המעבר: דיסקת נגה משיקה מבחוץ לדיסקת השמש