English | עברית
כללים לצפיה בשמש

אזהרה : צפיה בשמש ללא אמצעי הגנה מקצועיים עלולה לגרום לעיוורון!

מה מסוכן לעשות ?

  • אסור להביט בשמש ישירות או דרך משקפת או טלסקופ ללא מסנן שיוצר במיוחד לצפיה בשמש
  • אסור להביט בשמש דרך משקפי שמש. אלה אינם מסוגלים לחסום את קרינת השמש המסוכנת!
  • אסור לצפות בשמש בעזרת אמצעים מאולתרים כגון: זכוכית מפוחמת, פילם מושחר של מצלמה, מקטבים או אילתורים אחרים. רובם המכריע אינם מסוגלים לחסום את קרינת השמש המסוכנת!
  • יש להשגיח על ילדים בעת צפיה בשמש, כדי לוודא צפיה בטוחה. גם מבט חטוף בשמש ללא הגנה עלול לגרום נזק בלתי הפיך!


  • מה מותר לעשות?


    ניתן לצפות בשמש דרך מסנן שיוצר במיוחד למטרה זו (פילטר המסנן 99.997% מהאור הנראה והעל-סגול, ו-99.5% מהאור התת-אדום). יש לעקוב בדייקנות אחר הוראות הייצרן בשימוש במסנני שמש.


    לחץ כאן למידע נוסף על צפיה בטוחה בשמש