הרצאה: יצירת מערכת השמש (פרופ' ראם סרי)

2006-08-09.resize_20060809_023.jpg
.resize_20060809_019.jpg
.resize_20060809_018.jpg
.resize_20060809_024.jpg
.resize_20060809_025.jpg
.resize_20060809_026.jpg
.resize_20060809_027.jpg
.resize_20060809_028.jpg
.resize_20060809_031.jpg
Created with wfoto