היופי כעיקרון מנחה בתיאוריה הפיסיקלית

אבשלום אליצור


מאז ימי יון העתיקה, מתימטיקאים האמינו בגילוי האמת החבויה מאחורי תופעות טבע כמו גם בחשיפת עקרונות הרמוניים עמוקים. גם בימים אלו, העיקרון האסתטי ממשיך להנחות את מדע הפיזיקה בחיפוש אחר תיאוריות חדשות. בהרצאה זו, אעקוב אחר ההתפתחות של עיקרון זה בעבודותיהם של קפלר, גלילאו, ניוטון, מקסוול ואינשטיין ואראה כיצד המושג החמקמק של "יופי" הולך יד ביד עם הדרישות הקפדניות של חוקי הפיזיקה, כגון פשטות, כלליות, אחידות ויכולת ניבוי. אסכם במספר השערות הנוגעות בדיסהרמוניה הנוכחית בין יחסות ומכניקת הקוונטים.

Beauty as a Guiding Principle in Physical Theory

Ever since ancient Greece mathematics was believed to reflect hidden truths about Nature as well as profound harmony. Nowadays too the aesthetic principle keeps guiding physics in its search for new theories. I follow the evolution of this principle in the works of Kepler Galileo Newton Maxwell and Einstein and show how the elusive notion of beauty accords with the more rigorous requirements of physical law such as simplicity generality unity and predictive power. I conclude with some speculations on the present between relativity and quantum mechanics.close window