היווצרות המבנים ביקום: מזרעים בראשיתיים לגלקסיות ולחיים


אבישי דקל , מכון רקח לפיסיקה, האוניברסיטה העברית בירושלים

לאור תצפיות אסטרונומיות מהארץ ומהחלל, התגבשה לאחרונה תמונת עולם קוסמולוגית מוסכמת, על פיה היקום, שתופח מאז המפץ הגדול, מאיץ את התפשטותו בהשפעת הדחייה של אנרגיה אפלה. החומר, שהוא ברובו מסה אפלה, היה מפוזר באופן כמעט אחיד במרחב האינסופי, ובו טמונים היו הזרעים להיווצרות המבנים: סטיות מקומיות קטנות מהצפיפות האחידה. סטיות אלה גדלו ותפחו בהשפעת כוח המשיכה הגרוויטציוני, והובילו להיווצרות העצמים הראשונים: כוכבים בגלקסיות קטנות. הללו התנגשו והתמזגו בהשפעת הגרוויטציה לגלקסיות גדולות עם חורים שחורים גדולים במרכזיהן, ונאספו לצבירי גלקסיות במארג דמוי רשת קוסמית. כוכבי הלכת שנוצרו בסביבתם של כוכבים מאירים כמו השמש אפשרו היווצרות של חיים. בהרצאה נסקור את המבנים ביקום והתפתחותם בראי המחקר המודרני בקוסמולוגיה, באמצעות טלסקופים חדשניים והדמיות במחשבי-על.


close window