התגליות החשובות ביותר של טלסקופ החלל האבל
בהרצאה זו אסקור את התגליות החשובות ביותר של טלסקופ החלל "האבל", מאנרגיה אפלה לכוכבי-לכת מחוץ למערכת השמש, מגיל היקום לחורים שחורים. כמו כן, אציג את היכולות החדשות של הטלסקופ בעקבות משימת התיקון האחרונה, ואדון בשאלות הפתוחות שעומדות לפתחה של האסטרופיזיקה בעשור הקרוב.


close window