1001 מצבי צבירה בטבע: החומרים ה"חכמים" של המאה ה-21
תקציר ההרצאה: כולנו מכירים היטב את שלושת מצבי הצבירה בטבע: מוצק, נוזל וגז. בהרצאה שלי אני אראה בליווי דוגמאות והדגמות שחלוקה זו לא מדויקת. מחד גיסא, ישנם הרבה מצבי צבירה נוספים שהם מצבי ביניים. למשל, חומרים עם תכונות של מוצק ונוזל כאחד. מאידך גיסא, ישנם מצבי צבירה נוספים השונים משלושת מצבי הצבירה הידועים. מעבר לעניין הבסיסי בפיזיקה של חומרים אלו, אני גם אסקור מספר שימושיים עכשוויים ועתידיים של חומרים אלו שניחנים ב"אינטליגנציה", "זיכרון" ו"רגשות" ברמה המולקולרית ולכן גם שמם: Smart Materials


close window