השפעות אסטרונומיות על אקלים כדור-הארץ
נושא איכות הסביבה, ובמיוחד ההתחממות הגלובלית, עלו זה מכבר לראש סדר היום הציבורי. ברור לכל שאנו נמצאים בעיצומו של תהליך רחב ממדים, אשר בסופו - אם לא תשתנה המגמה - עלולים מי האוקיינוסים לעלות ולכסות אזורים נרחבים והאקלים על-פני כדור הארץ ישתנה לבלי הכר. אולם מהי מידת ההשפעה של האדם על תהליכים אלו? האם יש להם סיבות אסטרונומיות, אשר רק כעת אנו לומדים להבין את טבען?

ההרצאה תדון בנושא המסקרן כה רבים. בהרצאה נסקור רבים מהנתונים המדאיגים אשר הצטברו עד כה, ננתח אותם ונבחן אילו מהם נובעים מסיבות אסטרונומיות ואילו הם תולדה של פעילות האדם.


close window