חורים שחורים "זוהרים" בשמים - חדשות מהמיליארד הראשון
הכוכבים הראשונים נוצרו כ-300 מליון שנה לאחר המפץ הגדול. החורים השחורים הגדולים הראשונים נוצרו כמה מאות מליוני שנה מאוחר יותר.
מאז הם מתפתחים במקביל, זה לצד זה; הכוכבים יוצרים גלקסיות והחורים השחורים את "המנוע" במרכזן.
כיצד זה מתפתח ןמשתנה החל מהמיליארד הראשון ועד היום ומהו הקשר בין הכוכבים והחורים השחורים היום?


close window