על בבלים, יוונים, ומקורות המחשבה המדעית
בקרב עמי העולם העתיק פיתחו רק שניים אסטרונומיה מתימטית מתוחכמת: הבבלים, והיוונים. הפיתוחים הבבליים קדמו לאלה של היוונים, והמידע המצוי בימינו כיום מלמד שבימי אפלטון הכירו הבבלים את תופעות השמים טוב בהרבה מן היוונים, וידעו לחשב מראש מופעים נבחרים בדרגת דיוק שאין לה אח ורע ביוון של המאה החמישית לפנה"ס. רק במאה השנייה לפנה"ס בעקבות עבודותיהם של אפולוניוס והיפרכוס, הדביקה האסטרונומיה היוונית את אחותה הבבלית.
האם משתמע מכך שעלינו לתקן את התפיסה המקובלת, ולמקם את מקורות המדעים המדוייקים בבל, ולא ביוון?


close window