הפיסיקה של המצב החי
למרות שהאורגניזם החי אינו מפר שום חוק מחוקי הפיסיקה, יכולתו להתמיד בהגדלת הסדר, המורכבות והאינפורמציה האגורים בו היא אחד הנושאים בביולוגיה שטרם הובררו כראוי.
אפתח בהצגת עקרונות-היסוד של התרמודינמיקה מצד אחד והאבולוציה מצד שני. מושגים אלה יחדדו את ההבדלים בין דומם לחי ואת השאלה כיצד מצליח האורגניזם להימנע מכניעה לעליית האנטרופיה השולטת בטבע הדומם. אמחיש את יחסי-הגומלין בין אנרגיה ואינפורמציה ואת השימוש שעושה האורגניזם במשאב השני כדי לחסוך בראשון. בהמשך אתמקד בשאלה שהוזנחה עד עתה בפיסיקה ובביולוגיה: מהי הדרך האופטימלית לבצע מעבר ממצב תרמודינמי ספציפי אחד למשנהו? אציג הוכחה חדשה לפיה פותר הגוף החי בעיה זו בצורה ייחודית. אסיים בכמה הערות על המאפיינים האוניברסליים של המצב החי, החייבים לדעתי להתגלות בכל צורת חיים אפשרית ביקום.
ההרצאה אינה מחייבת ידע מוקדם.


close window