יצירת מערכת השמש
כיצד נוצרים כוכבי לכת (פלנטות)? כמה זמן נמשך התהליך? מה קובע את מספר כוכבי הלכת שנוצרים ואת המסה שלהם? מדוע מסלולי הפלנטות מעגליים, ובאותו מישור סיבוב? מה קובע את משך היממה של פלנטות? בהרצאה נציג כיצד מידע חדש ממערכת השמש שלנו וגילויין של פלנטות סביב כוכבים אחרים מסייע לנו בהבנת תהליכים אלה.


close window